Kempy v Praze

Na co se můžete těšit

Kemp se uskuteční 1. 5. 2024 od 10:00 do 14:00 v areálu Club Sport Vítkov na adrese Park Vítkov, pod ulicí Pražačka, 130 00 Praha 3. Celým dopolednem Vás provedou aprobovaní trenéři.

Program kempu:

Dopoledne:

  1. část: základy beachvolejbalu
  2. část: interaktivní seznámení se s olympijskými hodnotami a nejbližší olympijskými hrami v Paříži

Obědová pauza (pro účastníky zajištěna polévka)


Odpoledne: 3. část: herní cvičení a samotná hra 

Děti se tentokrát během kempu dozví, co čeká sportovce na Olympijských hrách v Paříži. Rovněž je provedeme základními beachvolejbalovými cvičeními. Na závěr programu si zahrají i samotný plážový volejbal.

Celý kemp nabízíme pro děti kompletně zdarma


Beachvolejbalový kemp pro děti z prvního stupně


Děti z prvního stupně základních škol (6 – 12 let)

U dětí z prvního stupně základních škol se zaměříme na jednodušší cviky, budeme se soustředit na rozšiřování počtu osvojených pohybových dovedností. Snažíme se rozvíjet hlavně rychlostní a koordinační schopnosti. Jednotlivé aktivity vedou i k rozvoji síly, vytrvalosti a rychlosti.


Beachvolejbalový kemp pro děti starší 12 let

Starší děti (12 – 18 let)

U starších dětí se zaměříme na o něco komplexnější cviky, také se budeme soustředit na rozšiřování počtu osvojených pohybových dovedností. Snažíme se rozvíjet hlavně rychlostní a koordinační schopnosti. Jednotlivé aktivity vedou i k rozvoji síly, vytrvalosti a rychlosti.


Děti na kempech čekají:

  • Pohybové hry pro rozvoj rovnováhy
  • Pohybové hry pro rozvoj postřehu a rychlosti reakce
  • Pohybové hry s běhy bez využití míče
  • Pohybové hry s běhy s míčem
  • Pohybové hry s využitím míče (házení, chytání, koulení, popřípadě odbití obouruč vrchem, spodem)
  • Pohybové hry vzniklé modifikací sportovních her