Sport by měl být pro všechny, bez ohledu na to, z jakého prostředí pochází. 

O nás

Šance sportovat je projekt, jehož cílem je probudit u dětí z dětských domovů a sociálně slabých rodin nadšení a chuť ke sportování. A nejen to – chceme děti začlenit do kolektivu, aby cítily pocit sounáležitosti a zlepšit jejich fyzické i duševní zdraví .


Zakladatel projektu

Kamil Pavlinský

Kamil je bývalý profesionální volejbalista slovenského volejbalového klubu VK Mirad PU Prešov (2013 – 2020). Nyní se věnuje plážovému volejbalu. Sport se stal jeho vášní, a proto se mu rozhodl věnovat i ve své profesní kariéře. Vystudoval Učitelství tělesné výchovy a výchovy k občanství a Mezinárodní Olympijskou Akademii v Řecku. Stal se tak IOC Young Leaderem připravujícím aktivity zaměřené na olympijské hodnoty pro mladé sportovce na Evropských olympijských festivalech mládeže.


sancesportovat@gmail.com

O projektu

Projekt vznikl pod záštitou Mezinárodního olympijského výboru a je vytvořen bývalým volejbalistou Kamilem Pavlinským, IOC Young Leaders.