Kempy v Praze

Na co se můžete těšit

Kemp se uskuteční 17. 11. 2023 od 8:30 do 11:30 v areálu Club Sport Vítkov na adrese Park Vítkov, pod ulicí Pražačka, 130 00 Praha 3. Celým dopolednem Vás provedou aprobovaní trenéři.

Program kempu:

  1. část: základy beachvolejbalu

  2. část: interaktivní seznámení se s olympijskými hodnotami

  3. část: herní cvičení a samotná hra

Děti se během kempu dozví, co jsou to olympijské hodnoty (přátelství, respekt, výjimečnost) a jak je mohou využívat nejen ve sportu, ale i v každodenním životě. Rovněž je provedeme základními beach volejbalovými cvičeními. Na závěr programu si zahrají i samotný plážový volejbal.

Celý kemp nabízíme pro děti kompletně zdarma


Beachvolejbalový kemp pro děti z prvního stupně


Děti z prvního stupně základních škol (6 – 12 let)

U dětí z prvního stupně základních škol se zaměříme na jednodušší cviky, budeme se soustředit na rozšiřování počtu osvojených pohybových dovedností. Snažíme se rozvíjet hlavně rychlostní a koordinační schopnosti. Jednotlivé aktivity vedou i k rozvoji síly, vytrvalosti a rychlosti.


Beachvolejbalový kemp pro děti starší 12 let

Starší děti (12 – 17 let)

U starších dětí se zaměříme na o něco komplexnější cviky, také se budeme soustředit na rozšiřování počtu osvojených pohybových dovedností. Snažíme se rozvíjet hlavně rychlostní a koordinační schopnosti. Jednotlivé aktivity vedou i k rozvoji síly, vytrvalosti a rychlosti.


Děti na kempech čekají:

  • Pohybové hry pro rozvoj rovnováhy
  • Pohybové hry pro rozvoj postřehu a rychlosti reakce
  • Pohybové hry s běhy bez využití míče
  • Pohybové hry s běhy s míčem
  • Pohybové hry s využitím míče (házení, chytání, koulení, popřípadě odbití obouruč vrchem, spodem)
  • Pohybové hry vzniklé modifikací sportovních her